top of page

Privacy Policy (Dutch)

Privacy verklaring
 


Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

ClimaTrust verwerkt de volgende persoonsgegevens:  
 
• Voornaam en achternaam  

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Betalingsgegevens  

• Informatie die je invult in een open veld van een (online) formulier 
 
Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gebruikt voor het: 1) uitvoeren van de dienstverlening, 2) informeren over diensten, en 3) versturen van facturen en de afhandeling van betalingen. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens

ClimaTrust hanteert een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Factuurgegevens worden langer bewaard

(7 jaar) in verband met de fiscale bewaarplicht.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming behalve als er op basis van de wet hiertoe een verplichting is of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijderen versturen via het contactformulier op deze website. Het verzoek zal binnen 4 weken worden verwerkt. 
 
De beveiliging van de persoonsgegevens

ClimaTrust neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. In geval van een datalek wordt dit gedocumenteerd en wordt er - indien noodzakelijk - melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   
 
Het gebruik van cookies op de website

De website van ClimaTrust maakt geen gebruik van cookies. 
 
Contactgegevens

Als je vragen hebt over de manier waarop ClimaTrust uw persoonsgegevens verwerkt of er zorgen zijn over de beveiliging ervan, neem dan contact met ons op: 
 
ClimaTrust (Maurits Heldring)

Lijsterbeslaan 12 

1214 LR Hilversum

06 - 5142 1527 


Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de manier waarop ClimaTrust met uw persoonsgegevens om gaat dan kunt u die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

bottom of page